Rólunk – O Nás

TéKa – A szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása

Scientific and Cultural Association of Hungarian Youth in Slovakia

Vedecké a Kultúrne Združenie Mladých Madarov žijúcich na Slovensku

 

A TéKa 2011 óta működő polgári társulás, melynek célja, hogy olyan ifjúsági szervezetként működjön, mely a tudomány módszereivel segíti elő a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális tevékenységének kibontakozását, miközben egyéneket és közösségeket fejleszt, nemzetközi kapcsolatokat ápol. Tudományos tevékenysége révén, szorosan együttműködve elsősorban a szlovákiai és magyarországi, valamint egyéb nemzetközi intézményekkel, célja olyan stratégia kiépítése, amellyel a szlovákiai magyar fiatalok számára lehetőséget tud biztosítani a tudományos életben való aktív részvételre, szakmai előrehaladásra. Kutatási programjaiba, melynek fókusza főképp a dél-szlovákiai régió társadalmi, gazdasági, környezeti és kulturális fejlődését célozza, igyekszik minél több fiatalt belevonni.

A TéKa tevékenységei és programjai révén nem csak egyetemi fokozattal rendelkező személyekkel kíván foglalkozni, hanem mindazokkal, akik aktívan és elkötelezetten érdeklődnek a szlovákiai magyarok tudományos és kulturális tevékenysége iránt, akik útmutatást keresnek, vagy partneri kapcsolatokat szeretnének kialakítani.

Občianske združenie Téka bolo založené v roku 2011, a jeho hlavným cieľom je podpora rozvíjania vedeckej a kulturálej aktivity maďarskej mládeže žijúcej na Slovensku. Vyvíja nielen osobnosti, ale aj kolektív, porpitom uskutočnuje vytváranie dobrých medzinárodných vzťahov. Pomocou svojej vedeckej aktivity úzko spolupracuje predovšetkým so slovenskými a maďarskými, ale aj s inými medzinárodnými inštitúciami. Predmetom činnosti občianskeho združenia TéKa je vytvorienie takej stratégie, pomocou ktorej zabezpečí maďarskej mládeži žijúcej na Slovensku aktívnu účasť vo vedeckom a kulturálnom živote, a umožní im odborný rozvoj. Vo svojich prieskumoch sa zaoberá predovšetkým s oblasťou južného Slovenska, a zaoberá sa vývojom spoločnosti, hospodárstva, životného prostredia a kulturálneho života v tomto regióne, a sa snaží zapojiť čoraz viac mladých do svojich programov.

Občianske združenie Téka, ktorá zahŕňa hlavne mladých doktorandov a študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku, so spoločným záujmov rozvíjania činnosti v oblasti vedy a vzdelávania sa snaží podporiť pomocou svojich aktivít a programov nielen ľudí s vysokoškolským titulom, ale aj záujemcov, ktorí sa aktívne zaujímajú a zaoberajú s kutlurálnou a vedeckou aktivitou Maďarov žijúcich na Slovensku, hľadajú smer, alebo sa snažia vyvíjať partnerské vzťahy.

Tisztviselők :

Bajcsi Ildikó – elnök – predseda, társadalomtudományokért felelős koordinátor

PhD hallgató, Eszterházy Károly Főiskola,  Történelemtudományi  Doktori Iskola, Magyarország története 1918-tól napjainkig program

Kutatási téma: A (cseh)szlovákiai magyar  társadalom változásai életúttörténetek tükrében 1920-1989.

 

BI_Publikációs_lista

Bóna László – alelnök – podpredseda

PhD hallgató, Eszterházy Károly Főiskola,  Történelemtudományi  Doktori Iskola, Magyarország története a reformkor végétől 1918-ig program.

kutatási téma: A nemzetiségi viszonyok változásai a magyar-szlovák etnikai kontaktuszóna kiválasztott kistérségeiben.  (Gazdasági, politikai, demográfiai, társadalom- és mentalitástörténeti háttérhatások elemzése)

BL_Publikációs_lista

Hajdú Anikó- titkár

PhD hallgató, Eszterházy Károly Főiskola, Történelemtudományi Doktori Iskola, Magyarország története a reformkor végétől 1918-ig program.

kutatási téma:  (Fő)város és (fel)vidék. A központosítás és modernizáció reprezentációja a dualizmuskori Felső-Magyarország társadalom- és művelődéstörténetében.

 

HA_Publikációs_lista

Kohus Zsolt – MDK koordinátor, természettudományokért felelős koordinátor

 

PhD hallgató, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola – Semmelweis Egyetem

Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Agykéreg Kutatócsoport

kutatási téma: Serkentő és gátlósejtek szerepének vizsgálata in vitro hippokampusz szeletekben megjelenő egészséges és kóros aktivitásmintázatok kialakításában

KZ_Publikációs_lista

Hajdú András – ellenőr

PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hadtudományi Doktori Iskola, Hadművészet elmélete kutatási terület

kutatási téma: Felvidéki kisháborúk az 1848-49-es szabadságharc idején

Press:

 

Tájékoztató körúton a TéKa

http://www.ujkor.hu/content/s-e-l-y-e-t-o-r-i-megtartotta-idei-elso-tanszeki-estjet-selye-janos-egyetem-tortenelem

http://www.bumm.sk/kultura/2015/02/17/budapesten-mutatkozott-be-a-magyar-doktorandusz-kozosseg

http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/51856-kozossegben-a-tudas

http://somorja.sk/2014/11/25/somorjai-gimnazistak-az-mta-kiserleti-orvostudomanyi-kutatointezeteben/

http://www.bumm.sk/archivum/2013/01/27/78041_online-felmerest-vegez-a-doktoranduszokrol-a-teka

http://www.filakovo.sk/index.php/hu/latogato/360-felvidek-horna-zem-filmvetites-es-kerekasztal

Gombaszög 2014 • TéKa – ösztöndíjlehetőségekről