Tehetség gondozás – Podpora taletov

TéKa Társulás önkéntes információforrásként szeretne szolgálni a felsőoktatás iránt érdeklődő leendő hallgatók számára. Bárminemű kérdésre válaszolunk, vagy problémára tanácsokat adunk a szlovákiai és magyarországi képzésekkel, doktori iskolákkal és követelmény rendszerekkel kapcsolatosan a társulás e-mail címén. E mellet mentori-segítői egyéni tanácsadást, együttműködést is kínálunk, melyel az egyetemi tanulmányaikat folytató bsc. illetve bc. esetleg msc illetve mgr. hallgatók kérhetnek történelmi, szociológiai, biológiai, informatikai jellegű tanulmányaik során. A TéKa társulás a hasonló témában kutató-dolgozó TéKa tag doktoranduszhoz irányítja a jelentkezőt, így kiegészítő konzulensként működhet.

Združenie TéKa by chcel slúžiť ako dobrovoľný zdroj praktických informácií pre študentov alebo pre budúcich vysokoškolákov. Otázky ohľadom vysokoškolských programov, doktorandských programov na Slovensku, a v Maďarsku, o rôznych školení, atď. posielajte na adresu združenia. Naši členovia s radosťou odpovedajú na rôzne otázky (zamerané hlavne na praktické skúsenosti), tykajúce sa vysokoškolských a doktorandských programov na Slovensku a Maďarsku, rôznych školení, atď. Vaše otázky posielajte na adresu združenia (tekatarsulas@gmail.com). Okrem toho ponúkame aj individuálne poradenstvo, čiže spoluprácu študentom bakalárského alebo magisterského stupňa, so štúdiom súvisiacim históriou, sociológiou, biológiou a informatikou. Združenie TéKa môže im odporúčať doktorandov zaoberajúcich sa s podobnou tematikou, korí ďalej môžu mať funciu pomocného konzultanta.

A Téka  e mellett regisztrált tehetségpont http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-181-001-404