Projektjeink – Projekty

Korábbi tevékenységünk – Naše prechádzajúce činnosti:

2016

A TéKa és az SJE Történelem Tanszékének szervezésében 2016. november 16-án, Komáromban sor került Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész előadására a trianoni békeszerződésről.

A TéKa előadó körútja (a szlovákiai magyar egyetemisták előtt álló lehetőségekről, a TDK-ról és a Szlovákiai magyar doktorandusz szervezetről) Komárom, Pozsony, Nyitra.

A SJE Történelemműhelyének megalakítása

Tanszéki beszélgetések: Rácz Lajos: Természeti katasztrófák a történelemben…

MULTIETNIKUS VILÁGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1867-1944

MULTIETNICKÉ PROSTREDIE V STREDNEJ EURÓPE, 1867-1944

c. TéKa kötet  megjelentetése Hajdú Anikó szerkesztésében – Vydanie zborníka (zost. Anikó Hajdú)

A “Fiatal és tapasztalt/döntéshozó generáció közti szakadék szűkítése” c.  rendezvény

Erasmus + Ifjúságkutatás

A TéKa és a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének rendezésében megvalósult Tanszéki estek

2015

GENEZYS 2015 Ifjúságkutatás

A PI-NET és a Magyar Doktorandusz Közösség  Domus Café határon túl rendezvénye

A TéKa és a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének rendezésében megvalósult Tanszéki estek

A TéKa TDK körútja Komáromban, Pozsonyban és Nyitrán

YOUTHpass – Youth Exchanges – European dimensions of youth social work program. Orrfű, Hungary

Gömbaszög 2015 – Csillagászati program

A Domus Café Magyar Doktorandusz Közösség (MDK) tagszervezetenek kiadvány bemutatója

A TéKa a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács támogatásával megszervezett Természettudományi szemináriumsorozata

Modernizációs folyamatok a multietnikus nemzetállamokban. Mentalitás-, társadalom- és művelődéstörténeti megközelítések  – Modernizačné procesy v multi-etnických národných štátoch. Zmeny v mentalite, sociálne, kultúrne dejiny a prístupy.     Budapest-Košice

Vándormozi, Vladislava Plančíková: Felvidék – Horná zem, Balassi Intézet

Magyar Doktorandusz Közösség (MDK) tagszervezetei a legfrissebb kiadványbemutatója

Konferencia részvétel:

Doktoranduszok Országos Szövetsége által rendezett Tavaszi Szél Konferencia

Romániai Magyar Doktorandusz Szövetsége által szervezett RODOSZ Konferencia

Márton Áron Szakkollégium Tehetséggondozás és tudományos műhelyek c. konferencia

Iskolaválasztás a Kárpát-medencében, Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésébe

Egyéb rendezvényeken való részvétel:

Momentum Doctorandus alakuló ülése, Beregszász

Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szervezetének újjászerveződő ülése, Szabadka

Magyar Doktorandusz Közösség alakuló ülése, Sárospatak

Postgraudates’ International Network újjászerveződő ülése, Sárospatak

Nemzetiségi változás – magyar tannyelvű oktatás Gömörben szakmai műhely, Tornalja

Tudomány népszerűsítő kampány a Selye János Egyetem Tanárképző Karán, Komárom

Projekt részvétel:

Vándormozi, Vladislava Plančíková: Felvidék – Horná zem, Ipolyság, Komárom, Fülek

Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szakkollégiuma megbízásából a szlovákiai magyar oktatási és tudományos intézmények, az Oktatási Kataszter kérdőíves felmérése

Szlovákiai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók személyi adatbázisának létrehozása

Doktoranduszok Országos Szövetségének támogatásával

Iskolaválasztási stratégia szórványban és a többségi helyzetben c. MTA-HTMTÖP által támogatott kutatás

Fiatal Kutatókért Program, szakmai műhely létrehozása, Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Mozaik 2011 kvalitatív kutatás Felvidék tanulmányírás

Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával a Fiatal Kutatókért Program megvalósítása

Többségi nyelvű iskolaválasztás szórványban és többségi helyzetben c. MTA-HTMTÖP által támogatott kutatás

Kárpát-medencei doktorandusz életpálya vizsgálat az MTA-HTMTÖP által támogatott kutatás

Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával a Szlovákiai magyar doktoranduszok kvalitatív vizsgálata c. kutatás megvalósítása

Pályaválasztás 2013 elnevezésű kutatás megvalósítása a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara megbízásából

Társadalomtudományi kutatás módszertani képzésünk 2012

Účasť na konferencií:

Konferencia Spring Wind – National Association of PhD Students (DOSZ, Maďarsko)

Konferencia RODOSZ – Association of Hungarian PhD Students in Romania

Konferencia − Balassi Institute, Budapest

Projekty:

Výber školy v Strednej-Európe, Projekt organizovaný „Nemzetpolitikai Kutatóintézet”

Zmeny národností – vyučovanie v materinskom jazyku v Gemery, workshop, Tornaľa

Kampaň popularizácie vedy na Univerzite Jána Selyeho, Komárno

Vzdelávací Kataster pre Inštitút Balassi

Vytvorenie databázy Maďarských doktorandov a výskumníkov na Slovensku − s podporou Association of Hungarian PhD Students in Romania

Stratégia výberu škôl v národnostne zmiešanom a v homogénnom prostredí – s podporou MTA DOMUS (Maďarská Akadémia Vied)

Program pre mladých výskumníkov, vytvorenie metodického programu, s podporou Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Postgradual International Network, 2011 World Science Forum Budapest

2012 The Concept of good governance Sustaniable Development and the Education the Future generations of Science,

2013 Scientific and research ethic